Havnefoged

Kulhuse Havn

Medlem af frihavnsordningen

Indsejlingsdybde 2,50 meter

 

 

Havnefoged

 

Havnefoged Ivan Petersen træffetider:

    

Udmeldes senere..... Ring!

 

Trailerbåde:

Trailerkort   

Pris på dagskort:  kr.: 75,-

 

Pris på årskort incl. nøgle kr.: 500,-

 

Dagskort og årstrailerkort kan bestilles dagen før telefonisk.

 

Havnefogeden træffes på:

Tlf.: 21374003

 

Til gæstesejlere:

Havnefogeden opkræver afgift efter klokken 17.00

 

 

 

 

Havneplads: Regler for venteliste.

 

Ønsker man at ansøge om havneplads i Kulhuse Havn kan man:

a: rette henvendelse til havnefoged Poul Rasmussen

b: sende en mail til kasserer@kulhuse-havn.dk med oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, bådtype, bredde og længde.

Man vil herefter modtage relevante dokumenter til optagelse på ventelisten.

Det koster 500 kroner at blive optaget på ventelisten. Indskuddet dækker medlemskab året ud.

Herefter indbetales 100 kr. ved årlig fornyelse af placering på ventelisten til havnefogeden senest 1. maj. Ved manglende betaling slettes man fra listen.

Dette beløb vil blive modsvaret ved tildeling af havneplads i Kulhuse Havn.

Ved udtrædelse af ventelisten sker ingen refusion.