Havnefoged

 

Havnefoged/havnepenge.

 

Havnefoged Finn Andreasen.

Træffes på:

Tlf.: 21374003

 

Havneafgifter for gæstesejlere:

Gæsteplads pr. døgn:  ........................Kr.: 100,-
Frihavnsordning miljøafgift pr. døgn ...Kr.:   25,-.
Tilslutning til elstander pr. døgn...........Kr.:   25,-

Betal med MobilePay: 90 279. HUSK at skrive Pladsnummer.


Eller anvend en kuvert og læg den i postkassen

i døren til havnekontoret.


Havneafgiften skal være afregnet inden klokken 18.00,

eller ved senere ankomst indenfor 30 minutter,

hvorefter kontrolafgift på kr.: 500,- ellers vil blive opkrævet.

 

TOILETKODE: Ring til havnefoged, Finn Andreasen 21374003

eller havnefogedassistent, Jens Peter Jensen 24441252

                         

Trailerbåde:

Trailerkort

Pris på dagskort: kr.: 80,-


Pris på årskort incl. nøgle kr.: 525,-


Dagskort og årstrailerkort kan bestilles dagen før telefonisk. 

 

Havneplads:
Der p.t. ingen ledige havnepladser, og ventelisten er lang.

 


Ønsker man at ansøge om havneplads i Kulhuse Havn kan man:

a: rette henvendelse til havnefoged Ivan Petersen.

b: sende en mail til kasserer@kulhuse-havn.dk med oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, bådtype, bredde og længde.


Man vil herefter modtage relevante dokumenter til optagelse på ventelisten.

Det koster 500 kroner at blive optaget på ventelisten. Indskuddet dækker medlemskab året ud.

Herefter indbetales 100 kr. ved årlig fornyelse af placering på ventelisten til havnefogeden senest 1. maj. Ved manglende betaling slettes man fra listen.

Dette beløb vil blive modsvaret ved tildeling af havneplads i Kulhuse Havn.

Ved udtrædelse af ventelisten sker ingen refusion.