Priser og fakta


Priser og fakta
Gældende fra 1/5-2024

FORENINGEN  KULHUSE HAVN                            PRISER 2024          

______________________________________________________________________________________  Optagning & søsætning fra kaj med mobilkran, skal aftales med havnefoged.

Alle priser er inkl. moms.

 

Optagelse på venteliste, indskud                                                             500,00 kr.

Årligt gebyr ved fornyelse af placering på ventelisten                              100,00 kr.

      

Pris for medlemskab 2024                              Indskud                      Havneafgift

Plads op til 2,00 meter i bredden, kat. A           11.230,00 kr.                 2.757,00 kr.

Plads op til 2,50 meter i bredden, kat. B           14.972,00 kr.                4.105,00 kr.

Plads op til 3,00 meter i bredden, kat. C           22.460,00 kr.                4.947,00 kr.

Plads over 3,00 meter i bredden, kat. D            29.947,00 kr.                5.790,00 kr.

Bredden regnes fra midtpæl til midtpæl.

 

Omkostning for køb af plads. Betales af køber.                                    500,00 kr.

 

Losningsafgift fra hjemmehørende fiskere.

Losningsafgift = 2% af værdien af lossede varer, dog minimum 5.790,00 kr.

Tidligere interessenter er ikke omfattet af minimums betaling.           

 

Gæstepladsafgift

Afgift pr. påbegyndt døgn i tiden 1. april til 30. september                         100,00 kr.

Afgift pr. påbegyndt døgn i tiden 1. oktober til 31. marts.                             50,00 kr.

Ved tilslutning til el-stander pr. påbegyndt døgn                                           25,00 kr.

Miljøafgift for medlemmer af Frihavnsordningen                                          25,00 kr.

 

Medlemmers brug af anden plads

Ved brug af anden plads end medlemskabets plads, uden forudgående

aftale med havnefogeden, betales gæstepladsafgift. Afgift pr. døgn           100,00 kr. 


Gæsteplads afgift for medlemmer med 2 både midlertidigt, kun ifølge aftale med havnefoged.

Afgift pr. påbegyndt døgn uge 27 til og med 33.                                         35,00 kr.

Afgift pr. påbegyndt døgn i tiden uge 34 til og med 26.                              10,00 kr.

                 

Afgift for lystfartøjer er forfalden ved optagelse af plads efter kl. 17.00

Erhvervsfartøjer ved anløb af havnen.

 

Sommer-/Vinterbådplads lejeafgift for ikke-medlemmer. 1/5-31/10    &    1/11-30/4

Plads op til 2,00 meter i bredden                                     3.450 kr.              1.650 kr.

Plads op til 2,50 meter i bredden                                     5.150 kr.              2.600 kr.

Plads op til 3,00 meter i bredden                                     6.200 kr.              3.100 kr.

Plads over  3,00 meter i bredden                                    7.250 kr.               3.650 kr.

 

 

 

 

Landplads afgift årlig for ikke-medlemmer                                             

(For hvert medlemskab indgår én landplads i havneafgiften)

Plads op til 2,00 meter i bredden                                       .                     1.300,00 kr.

Plads op til 2,50 meter i bredden                                                             1.900,00 kr.

Plads op til 3,00 meter i bredden                     .                                       2.350,00 kr.

Plads over 3,00 meter i bredden                                                              2.800,00 kr.

Plads til kajak                                                                                              500,00 kr.

                                                                                                                   

Trailerbåde

Trailer kort pr. år inkl. nøgle                                                                        525,00 kr.

Trailer udsætning/optagning pr dag.                                                            80,00 kr.

 

Al brug af bedding skal aftales med havnefogeden.

Gæster tages ikke op på beddingsvogn

Medlemmer med plads i havnen uden beregning.

 

Bad

Pris pr. bad a 3 min.                                                                                      5,00 kr.     

EL til både efter måler.

Elafgift efter måler afregnes efter gennemsnit i.h.t. faktura fra Ørsted A/S + kr. 0,25 pr. Kwt

                 

Nøgler.

Betaling for nøgler.                                                                                    300,00 kr.

 

Oprydning på vinterstandplads                                                                   500,00 kr.

Såfremt vinterstandpladsen ikke er ryddet senest 8 dage efter søsætning,

ryddes pladsen ved havnefogedens foranstaltning. Gebyr kr. 500.

 

Både uden plads i vandet.

Optagning & søsætning fra kaj, med mobilkran, skal aftales med havnefoged.

Brug af kaj til optagning og søsætning af både uden plads i havnen med

mobilkran, betales ved aftale.                                                                   100,00 kr.

 

Manglende betaling

Betales havneafgifter ikke rettidigt, udsendes der en rykkerskrivelse.

Ved udsendelse af rykker opkræves rykkergebyr på                                 100,00 kr.

                 

Fritagelse for afgift

Fartøjer der tilhører eller arbejder for havnen eller leverer materiel til havnens eget brug.

Fartøjer der udelukkende har anløbet havnen for at søge lægehjælp, landsætte syge, skibbrudne eller lig, samt fartøjer der på grund af havari storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat at opholdet ikke varer mere end 24  timer.